Beni Kikokuryu

Beni Kikokuryu

Just glorious......  there are no words to describe this Koi, it is a stunner!

    £3,500.00Price